سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی سازه و فولاد

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عادل مصلحی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه،دانشکده عمران،دانشگاه تبریز
یوسف حسین زاده – استاد یار دانشکده عمران،دانشگاه تبریز

چکیده:

تیرهای مختلط بتن و فولاد با دارا بودن مزایای فنی و صرفه جویی اقتصادی در ساختمان ها و پلهای فولادی به شکل وسیعی به کار برده می شوند بنابراین شناخت رفتار استاتیکی و لرزه ای انها ضرورت دارد با توجه به هزینه زیاد انجام ازمایشات برای مطالعه پاسخ استاتیکی و لرزه ای این تیرها مدلسازی عددی گزینه بسیار مناسبی می باشد دراینم قاله مدل اجزای محدوده ایجاد شده برای بررسی رفتار قاب مرکب بتن و فولاد ارائه شده است در مدل المان محدود برهم کنش بین سقف بتنی با تیرها رفتار غیرخطی هندسی و رفتار غیرخطی مصالح لحاظ شده است تحلیل قاب تحت اثر بارهای چرخه ای انجام و پس از کنترل صحت مدل المان محدود مکانیزم خرابی قاب و نوع خرابی های سقف بتنی بررسی شده است. مکانیزم خرابی مشاهده شده برای قاب مرکب بصورت شکست در بال پایینی تیر می باشد.