سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت زنجیره ی تامین و سیستم های اطلاعات

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسین صفری – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
مهدی کوشش – دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات دانشکده آموزشهای الکترونیک دان
سید حجت الله صحافی – دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات دانشکده آموزشهای الکترونیک دان
حمید رضا رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات دانشکده آموزشهای الکترونیک دان

چکیده:

امروزه مدیران علاقه مند به استفاده از عملکردهای زنجیره تامین جهت بهبود فر آیند تجارت و کسب مزایای رقابت می باشند. پیدایش اینترنت و سایر تکنولوژی های ارتباط از راه دور ، امکان ایجاد ارتباط به صورت وصل- خط (on-line) و با زمان واقعی (Real-time) در تمامی طول زنجیره تامین را فراهم آورده است. در این راستا مفهوم مدیریت زنجیره تامین الکترونیک استفاده می شود. مدیریت زنجیره تامین الکترونیک ، زنجیره تأمینی است که از طریق ارتباط الکترونیکی و بر پایه ارتباطات قابل انجام از طریق تکنولوژی بنا نهاده شده است.
تحقیق حاضر به بررسی تکامل یک روش جهت مدل سازی وابستگی های متقابل در محیط مدیریت زنجیره تامین الکترونیک می پردازد. روش مورد نظر بر ترسیم فر آیند تمرکز نموده و بر پایه تئوری هماهنگی بنا نهاده شده است. اساس تئوری هماهنگی استفاده از مدل SCOR جهت استانداردسازی فر آیند تجارت و اساس ترسیم فر آیند نیز استفاده از تکنیکIDEF0 می باشد.