سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمید شریفیان – شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی
حسین هنرآموز – شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی
حمید فلقی – دانشگاه بیرجند، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

چکیده:

در این مقاله کلیدهای هوشمند VIT معرفی و نقش آن بر بهبود قابلیت اطمینان شبکه توزیع بررسی شده و بر روی یک فیدر واقعی، پیاده سازی و مطالعه می گردد. نتایج حاصل از این تحلیل با شبکه فاقد این تجهیز، مقایسه و نقش آن روی شاخص های قابلیت اطمینان، با محاسبات عددی و مدل سازی ارزیابی و ارائه می گردد. از مهمترین مزایای این تجهیزات بهره برداری در شبکه های حلقوی، بازآرایی سریع، بهبود شاخص های قابلیت اطمینان، کاهش انرژی توزیع نشده و عدم نیاز به زیرساخت های مخابراتی می باشد