سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

سیدکمال موسوی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران – ایران
سیدحسین حسینیان – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران – ایران
مهرداد عابدی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران – ایران

چکیده:

در این مقاله به بررسی اتصال کوتاه تک فاز در سیستمهای انتقال انرژی الکتریکی پرداخته میشود . به علت غیرخطی بودن مقاومت قوس اولیه و قوس ثانویه و رفتار غیر ایده ال آنها لازم است که مدل دقیقی از قوسهای اولیه و قوسهای ثانویه ارایه داده شود . در این مقاله برای دقیق شدن مدل سیستم، در باس بارها از مدل تونن متغیر استفاده می شود . در مدل تونن متغیر با داشتن مشخصه امپدانس برحسب فرکانس مدل دقیقی از نظر حالت گذرا برای سیستم معادل در نظر گرفته می شود . برای خطوط انتقال از مدل Marti خط انتقال که پارامترهای آن با فرکانس تغییر خواهند کرد استفاده شده است . تمام مدلهای دقیقی که در این مقاله ذکر خواهد شد کمک می کند که رفتار سیستم را در موقع اتصال کوتاه تک فاز پیش بینی کرده تا اینکه تجهیزات مناسبی برای حفاظت سیستم و کلیدها بکار برده شود . در تمام این مطالعات از یک نمونه خط انتقال ۴۰۰ کیلو ولت که در ایران نیز کاربرد فراوانی دارد استفاده شده است .