سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش داخلی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرتضی هادوی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مهرداد جعفربلند – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

توربین بادی مجموعه ای پیچیده متشکل از اجزا مکانیکی و الکتریکی است. برای مطالعه کامل توربین بادی دارای ژنراتور القائی دوسوتغذیه ارائه مدلی که علاوه بر بخش الکتریکی، بخش مکانیکی و ویژگی های آیرودینامیکی توربین بادی را نیز مدل کند امری ضروری است. در این پژوهش از نرم افزارهای Turbism, FAST, MATLAB/Simulink و AeroDyn به ترتیب برای مدل سازی بخش الکتریکی، مکانیکی، باد و محاسبات آیرودینامیکی یک توربین بادی دارای ژنراتور القائی دوسوتغذیه استفاده شده است. جهت کنترل توربین بادی، مبدل سمت شبکه با روش کنترل برداری و مبدل سمت روتور با روش کنترل مستقیم توان کنترل شده است. از نتایج شبیه سازی جهت بررسی عملکرد کنترل کننده های مورد استفاده و بررسی برهم کنش بین بخش الکتریکی و مکانیکی توربین بادی استفاده شده است. به این منظور تأثیر عدم تعادل ولتاژ شبکه در شرایط تغییر سرعت باد بر ارتعاشات مکانیکی توربین بادی مورد مطالعه قرار گرفته است.