سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی فرسایش بادی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عباسعلی علی اکبری بیدختی – استاد گروه فیزیک فضا،موسسه ژئو فیزیک دانشگاه تهران
محمد حسین معماریان – استاد یار دانشکده فیزیک ،دانشگاه فیزیک
سید مجید میر رکنی – مربی دانشکده فیزیک،دانشگاه یزد

چکیده:

مطالعات متعددی در زمینه پدیده های مربوط به حرکت شنهای روان و طوفان شن انجام شده است این مطالعات اغلب براساس شبیه سازی ازمایشگاهی اندازه گیری ها و مشاهدات در محیط بوده است علاوه بر شبیه سازی پدیده های مربوط به حرکت شنهای روان براساس اصول ساده انتقال شن ناشی از سازوکار ناشی از اثر تلاطمی باد تلاش می شود تا مدلهای تجربی – ریاضی برای انها ساخته شود دراین مدلها شار اندازه حرکت سطحی در فصل مشترک جو – زمین که عامل اصلی درا نتقال ذرات می باشد بررسی و پارامتریزه می شود دراینجا یک مدل عددی برای تخمین باد استانه در انتقال شن های روان ارائه می شود براین اساس و به کمک روش عددی بر مبنای سولاواف SOL-VOF در مدل پیشنهادی سعی در پیش بینی باد استانه در انتقال شن شده است به منظور براورد باد استانه خصوصیات سطحی ذرات شن ، نیمرخ باد در سطح زمین در نظر گرفته شده است.