سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1386

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مریم زینالزاده – گروه فیزیک دانشگاه ارومیه، ارومیه
سیدجلال پسته – گروه فیزیک دانشگاه ارومیه، ارومیه

چکیده:

رفتار پلاسمای کانونی از نوع فیلیپوف و موقیعت موج ضربه و پیستون مغناطیسی شدیدا تحت تاثیر رفتار جریان در پلاسما است . در این مقاله مدل جدیدی برای بررسی رفتار جریان در پلاسمای کانونی از نوع فیلیپوف ارائه گردیده است و با ترکیب جوابهای بدست آمده از مدل ML سیاهپوش برای موقعیتهای ضربه و پیستون راه حل جدبد و نسبتا کاملی ، برای یررسی رفتار پلاسمای کانونی ارائه گردیده است