سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

شبنم اعتضادی – کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

چکیده:

برمبنای این پذیره که فرایند چرخه مدیریت دانش متشکل از چهار گاماساسی :خلق دانش، ذخیره دانش، تسهیم دانش، بکارگیری دانش است و نیز بر پایه این نکته که امروزه سازمان ها باید برای تداوم حیات خویش و حضور مستمر در عرصه رقابت توجه ویژه ای به مدیریت دانش مبذول دارند دراین تحقیق جایگاه مدیریت دانش به عنوان یک منبع استراتژیک سازمانی با هدف ایجاد رهیافتی نظام مند جهت خلق ذخیره، تسهیم و بکارگیری دانش چرخه مدیریت دانش در یکی از سازمان های ایران به عنوان یک ارگان دولتی مورد ارزیابی قرارگرفته و تاثیر هرکدام از مولفه های چرخه مدیریت دانش برسایر مولفه ها، بررسی شده و در نهایت مدلی جهت پیاده سازی بهینه مدیریت دانش در این سازمان و دیگر سازمان های دولتی ارائه گردیدها ست.