سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجید صوفی – استادیار پژوهش- بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری- مرکز تحقیقات کشاورزی

چکیده:

در مدیریت سیلاب و رواناب شهری آبخیز شهری را به عنوان یک سیستم کامل در نظر گرفته شده و هر گونه اقدام درجهت کاهش خطرات سیل و رواناب شهری بایستی در نقطه ای از شهر تاثیر خود را نشان دهد.در این مقاله سعی خواهد شد ضمن بررسی مشکلات موجود در شهر شیراز پس از قوع بارانهای موثر و بروز سیل و رواناب شهری به ارائه راهکارهای موثر در این شهر برای مدیریت سیلاب و رواناب شهری پرداخته شود. معمولا پس از وقوع برخی ازبارانهای موثر در آبخیز شیراز ابتدا رواناب سطحی بر روی سطح راههای ارتباطی مشکلاتی را برای عابرین پیاده و تردد وسایل نقلیه موتوری ایجاد میکند که به عنوان مثال باران روز ۱۵ بهمن ۱۳۸۵ با مقدار ۳۱/۳۲ میلیمتر مورد بررسی قرار خواهد گرفت و راه کارهای موجود برای رفع مشکلات ارائه خواهد شد. در بروز سیلاب با تعریف ارائه شده بایستی در نقاط در حال توسعه نظیر شهرکهای در حال ایجاد به راهکارهای غیر سازه ای بیشتر توجه کرد ولی در نقاط توسعه یافته و قدیمی شهرها ناگزیر به انجام اقدامات سازه ای و پرهزینه تر پرداخت.