سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مجید حمزوی –
علی اکبر رجبی –

چکیده:

مدلی که برای شناخت ساختار داخلی باریون ها بکار می رود، بر اساس مدل کوارکی (CQM) بنا شده است. در اینجا با در نظر گرفتن باریون ها که از سه کوارک تشکیل شده اند، تابع موج آنها را در حضور پتانسیلهای محدود کننده فوق مرکزی بدست می آوریم. پتانسیل محدود کننده فوق مرکزی که در این مقاله بررسی خواهیم کرد شامل جمله های نوسانی، بار رنگ، خطی ومعکوس توانی می باشد. سپس از آنجا رابطه ای برای جرم باریونها بدست می آوریم.