سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی اکبر جلالی – عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
بیژن خلیل مقدم – کارشناس ارشد مهندسی توسعه روستایی فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

توسعه فرایندی مبتنی بر شرایط موجود و مستلزم بهره گیری از قابلیتهای فناوریهای روز است توسعه روستایی جزء جدایی ناپذیر توسعه ملی است تحقق توسعه ملی از رهگذر توسعه روستایی براساس اصل جهانی سازی اندیشه جهانی، عملکرد محلی ضرورت توجه خاص به محوریت فناوری های نوین بومی شده را ایجاب می نماید فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) فناوری برتر هزاره سوم و منبع راهبردی توسعه می باشد نتایج کاربردی مراکز گریتچ در هند و باریوی الکترونیک در مالزی و مرکز جامع خدمات ICT روستایی فرن آباد در ایران با کارکردهای به ترتیب توسعه کشاورزی، دولت الکترونیک در روستا و توسعه اقتصادی – اجتماعی از مصادیقعملیاتی ICT برای تسهیم برابر منابع اطلاعهاتی مورد نیاز روستاییان در راستای توسعه روستایی هستند.