سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمد ضابطیان – پژوهشگاه نیرو- گروه مکانیکایران
سیدسعید ضیائی طباطبایی – پژوهشگاه نیرو- گروه مکانیکایران
احمدرضا میثمی – پژوهشگاه نیرو- گروه مکانیکایران

چکیده:

امروزه سیس تم های تولید قدرت توزیع شده انرژی الکتریکی از اهمیت ویژه ای در صنایع نیروگاهی برخودار شده اند . در میان این سیستم ها، میکروتوربین ها قابلیت بکارگیری در مراکز صنعتی و نقاط دور از شبکه به عنوان تولید کننده انرژی الکتریکی را د اشته و تحقیق در زمینه طراحی و تولی د آنها همچنان ادامه دارد. یکی از مباحث مهم در یک میکروتوربین، کنترل عملکرد آن می باشد . میکروتوربین ها دارای اینرسی کمتری نسبت بهتوربین های گازی صنعتی بوده و به سرعت تحت تاثیر اغتشاششات عکس العمل نشان می دهند . لذا سیستم کنترلی باید در مدت زمان کوتاهی عکس العمل نشان داده و مجموعه را به حالت کاری ایمن بر گرداند. در این مطالعه، روش های مدل سازی کنترلی میکروتوربین مورد بررسی قرار گرفته و روش مناسب با توجه به شرایط مساله انتخاب شده است . سپس یک مدل دینامیکی جهت پیش بینی عملکرد سیستم در حالت های شروع به کار و دائم استخراج شده است . در ادامه پارامتر های مدل با توجه به نقطه کاری نامی و نتایج شبیه سازی تنطیم شده تا اینکه پاسخ بهینه حاصل شود . در آخرین مرحله، پاسخ سیستم تحت تاثیر ورودی های اغتشاش مختلف در حالات کاری گذرا و دائم مورد بررسی قرار گرفته است . در اکثر رو شها از پارامترهای لازم برای کنترل که شامل سرعت، توان، دما و شتاب می باشد؛ حداکثر 2 پارامتر مبدا کنترل قرار می گیرد و عملا پارامترهای دیگر در حین کنترل فرایند دیده نمی شوند . در این تحقیق سعی شده است که یک مدل جامع از کلیه پارامترهایی که باید کنترل شوند اس تخراج شود و در نهایت کمینه ترین پارامتر جهت کنترل انتخاب می شود و سیستمبر مبنای آن کنترل می شود . نتایج در حالت شرایط پایدار و با اعمال اغتشاش مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.