سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اسلام ناظمی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
نیما فرسادکیا – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
مهدی حقیقت – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده:

مدل یکپارچه بلوغ قابلیتها چارچوبی استاندارد و مبتنی بر الگوگیری از بهترین آموزه های است که در حوزه اجرای فرایندبهبود و توسعه سازمان ها و فرایندها توسعه سازامن SEI تدوین شده است با استفاده از این مدل و متدهای ارزیابی جانبی سازمان ها به درکی روشن و سیستماتیک از فرایندهای تولید و توسعه دست یافته و قادر خواهند بود قابلیتهای خود دراین حوزه را اندازه گیری نموده و گلوگاه ها را شناسایی کرده و با چالشها پیش آمده مقابله کنند این مدل دیدگاهی گسترده بر حوزه وسیعی از فرایند ها و کسب و کارها بوده و ایده اولیه آن در تدوین بسیاری از مدلها من جمله ISO/TEC 15504مورد استفاده قرار گرفته است.