سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شکوفه عبدل زاده – دانشکده فیزیک، دانشگاه تبریز
علی سلطانی والا – پژوهشکده فیزیک کاربردی و تحقیقات ستاره شناسی ، دانشگاه تبریز

چکیده:

در این مقاله پاشندگی مدهای سطحی جایگزیده که در سطح بلور فوتونی دو بعدی نیمه بینهایت قطع شده با هوا تولید می شود، در دو ساختار متفاوت با استفاده از روش ابر سلول مورد بررسی قرار گرفته است. ساختارهای مورد نظر در اینجا عبارتند از شبکه مربعی از میله های سیلیکون در زمینه هوا و حفره های هوا در زمینه سیلیکون، که در مورد اول فرض شده است میله های نزدیک به سطح بلور ( فصل مشترک بلور فوتونی و هوا ) نصف شده اند. نتایج محاسبات عددی نشان می دهد که تشکیل مدهای سطحی علاوه بر نوع ساختار، به موقعیت سطح قطع شدگی بستگی دارد و همچنین مدهای واقع در مرکز نوار ممنوعه فرکانسی جایگزیده تر هستند.