سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش هوش سازمانی و هوش کسب و کار

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد قربانی آذر – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

چکیده:

سازمانها و شرکت های دانش محور با تغییرات و تحولات نوظهوری در محیطهای اقتصادی،فناوری،فرهنگی و سیاسی مواجه هستند.واکنش موفقیت این سازمانها در محیط به شدت پویاو خصمانه تجاری امروز به توانایی تهیه اطلاعات لازم و یافتن راه حل در حد کفایت برای این مسائل دارد. توجه مدیران باید برطراحی هوش سازمانی و توانمندی های هوشمندانه نظیر یادگیری،ارتباطات و حافظه سازمانی متمرکز گردد.در نتیجه این روند،یک مفهوم نسبتا جدیددر نظریه سازمان باعنوان هوش سازمانی مطرح گردیده است.هدف این مقاله این است که ضمن توضیح مفهوم مدیریت دانش وهوش سازمانی،جایگاه مدیریت دانش را در هوش سازمانی بررسی می کند.