سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا یاحقی – دانشجوی ارشد مهندسی شیمی – HSE ، دانشگاه صنعت نفت، دانشکده شهید تندگویان
نادر نبهانی – استادیار و عضو هیات علمی مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعت نفت
زهرا احمدی – دانشجوی ارشد مهندسی شیمی – HSE ، دانشگاه صنعت نفت، دانشکده شهید تندگویان

چکیده:

توسعه صنایع نفت و گاز و اثرات نامطلوب آنها بر روی طبیعت، محیط بانان را بر آن داشت که قوانین محکمی را به منظورحمایت و حفاظت از محیط زیست در سطح ملی و بین المللی وضع نمایند. در صنعت حفاری که یکی از صنایع مهم بالادستینفت و گاز است، کنترل آلودگی سیال های حفاری و کنده های حاصله اهمیت دارد. در حین عملیات حفاری از اکتشاف گرفتهتا تولید نفت، پسماندهای گوناگونی تولید می شوند که هر یک به گونه ای برای محیط زیست انسانی، گیاهی و جانوری خطرمحسوب می شوند. این پسماندها را می توان به گونه ای کلی آب تولید شده، پسماندهای حفاری و پسماندهای مرتبط با آن،تقسیم بندی نمود. بطور معمول، آب تولید شده حدود 98% از کل جریان پسماندها را شامل می شود. در حالیکه سیالاتحفاری و کنده های آن 2% باقیمانده را تشکیل می دهند [ Veil, J.A., C.J. Burke, Moses, D.O., 1996] . در این مقاله سعیشده است روش هایی جهت جداسازی سیالات حفاری از کنده ها و همچنین نفت و گازوئیلی که ممکن است بر سطح کنده هاباشد مطرح شود. هم چنین روش هایی جهت تولید کمتر کنده های حفاری و نیز چگونگی روش هایی که در نهایت بتوان ازشر این کنده ها رهایی یافت را مطرح می کنیم.