سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سیدعلیرضا میرمحمدصادقی – استادیار دانشگاه امام حسین (ع)
مرتضی ملک جعفریان – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت
زهرا اعتماد رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی

چکیده:

توسعه پایدار درجستجویراههای مناسبی است که مفهوم سبز بودن را به محیطهای پروژه القا کند برای نخستین بار دراین مقاله مفهومی بیان میشود که می تواند این امر را محقق سازد و آن را توسعه دهد مدیریت ارزش سبز مفهومی جددی است که با کمک به تصمیم سازی دارای موقعیت استراتژیک در ترویج توسعه پایدار می باشد مدیریت ارزش سبز توانایی های بالقوه بسیاری در خود دارد که بزرگترین پتانسیل آن مکانیزم تحقق توسعه پایدار است این پتانسیل باید به طور کامل توسط تیم ارزش سبز در کارگاههای مهندسی ارزش تحقق بخشیده شود دراین مطالعه به بررسی جنبه های مختلف پیاده سازی توسعه پایدار موثر درمدیریت ارزش پرداخته می شود و با تعریف شاخص ارزش سبز به معرفی مدلی ساختاری می پردازد که زمان و مکان برجسته شدن گامهای توسعه پایدار در تکنیکهای مدیریت ارزش را پیشنهاد می دهد این مدل یک چارچوب مفید جهت ادغام توسعه پایدار موثر در مدیریت ارزش است.