سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

منوچهر منطقی – ریاست سازمان صنایع هوایی، عضو هیئت علمی دانشکده فنی دانشگاه تهران
سیامک حاجی یخچالی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی صنایع
احسان سلطانی فر – MBA دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

در عصر دانایی سازمان های دانش محور ناگزیر از شناخت فناوریهای مطرح درمحیط کاری و برنامه ریزی برای اکتساب بهترین این فناوریها با توجه به اهداف استراتژیک خویش می باشند در پاسخ به نیاز ذینفعان سازمان ها به یک برنامه عملیاتی جهت سازماندهی ابتکارات مربوط به اخذ و بکارگیری بهینه فناوریها از قریب به یک دهه پیش مفهومی به عنوان نقشه راه فناوری در عرصه مدیریت فناوری مطرح شده است تاکنون روشهای نظاممند محدودی برای بیان اصول تدوین نقشه راه فناوری ارائه گردیده است که این روشها نیز به بیان مراحلی کلی از یک جریان کاری پرداخته و فاقد راهبردهای اجرایی قابل توجه می باشند این مقاله در راستای اجرای پروژه تهیه نقشه راه فناوری در یکی از ارکان سازمانی وزارت دفاع تدوین شده است.