سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

جعفر سپهری – مرکز تکنولوژی حفاظت و ایمنی هسته ای، سازمان انرژی اتمی ایران
حسین تاجیک احمدی – مرکز تکنولوژی حفاظت و ایمنی هسته ای، سازمان انرژی اتمی ایران
امیر موافقی – مرکز تکنولوژی حفاظت و ایمنی هسته ای، سازمان انرژی اتمی ایران

چکیده:

سودجستن از چشمه های تابشی در کلیه دانش ها از جمله صنعت، در چند دهه گذشته، گسترش چشمگیری یافته است. کاربرد این چشمه ها، موجب افزایش احتمال پرتوگیری افراد جامعه، به ویژه کاربرانی که با پرتوهای یونساز سر و کار دارند، شده است. به ویژه اینکه اشتباهات و خطاهای انسانی، هنگام به کارگیری مواد پرتوزا و فعالیت های غیر صلح آمیز، امکان رحداد حوادث و سوانحهسته ای را افزایش داده است. از این رو، کاملا بایسته و شایسته بود که استانداردی فراگیر و درست از حفاظت در برابرپرتوهای آسیب رسان و زیانبار در تمام کاربردهای پرتوها صنعت تهیه شود. این استاندارد در معاونت نظام ایمنی هسته ای کشور، سازمان انرژی اتمی ایران، تهیه شده و همواره توسط پژوهشگرانو آگاهان این دانش، به روز می شود. این چنین استانداردی ، به کنترل و پایشمناسب تابش پرتو کمک کرده و احتمال پرتوگیری کاربارنمردم را در سطحی که نباید از آن تجاوز کرد،نگاه داشته ، احتمال وقوعحوادث و سوانحهسته ای ناشی از تابش پرتو زیانبار را به حداقل می رساند.
اگر چشمه های تابشی صنعتی تحت پایش و کنترل ویژه ای نباشند و به گونه اینادرست استفاده شوند، احتمال پرتوگیری ناخواسته کاربران و مردم عادی وجودخواهد داشت، که به احتمال زیاد با نتایج مرگبار آسیب های جبران ناپذیر همراه خواهد بود. در این صورت نیاز به مدیریتی توانمند و هدفمند که با آگاهی ،‌دانش و بینش کافی و همچنین داشتن دستور و روش کار مناسب، کنترل اوضاع و بینش کافی و همچنین داشتن دستور و روش کار مناسب، کنترل اوضاع را در دست گرفته و از آسیب های بیشتری جلوگیری کند، به شدت احساس می شود.
در این مقاله،هدف رسیدن به یک دستور کار و روش مناسب و فراگیر پس از یک حادثه پرتوی و کاهش آثار زیان بار آن، تا حد امکان، قرار گرفته است.