سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

علیرضا حاجی حسینی – کارشناس هماهنگی ونظارت بر ایمنی شرکت برق منطقه ای یزد- رئیس انجمن صنف

چکیده:

با شتاب گرفتن فرایند خصوصی سازی و حضور شرکتهای پیمانکاری درمجموعه صنعت برق اعم از شرکتهای برق منطقه ای ، مدیریت تولید و توزیع نیروی برق و همچنین حضور مشاورین مختلف در اجرای پروژه ها، باعث به وجود آمدن مدیریت غیر متمرکز دراین صنعت شده است .یکی از مقوله های بسیار مهم در ارتباطات درون سازمانی وبرون سازمانی صنعت برق ، تعاملات لازم درزمینه کاهش ضایعات وتدوام خدمت رسانی با کاهش و کنترل حوادث از طریق افزایش ضریب ایمنی درصنعت می باشد. دراین مقاله ضمن برشمردن دلایل اهمیت مدیریت ایمنی پیمانکاران، نقش کارفرما (صنعت برق ) در ایجاد و تقویت ساختارهای ایمنی درشرکتهای پیمانکاری تشریح گردیده وشرح وظایف ایمنی کارفرما ، پیمانکار ومشاورین براساس مستندات قانونی وحقوقی ، ارائه شاخصهای ارزیابی ونحوه امتیاز دهی ایمنی به فعالیت های بخش پیمانکاری تشریح شده است . روشهای پیشنهاد شده درمقاله صرف نظر از ادای وظیفه اخلاقی و قانونی کارفرما در خصوص حفظ وصیانت از نیروی های متخصص درصنعت ، نقش موثری درایجاد یک ساختار مدیریت ایمنی پویا جهت مدیریت وکنترل خسارات وضایعات داشته و با ایجاد بستری قانونی و نظام مند موجب افزایش فرهنگ ایمنی درحلقه های اجرا یی صنعت برق(کارفرما- مشاور- پیمانکار) گردیده و خدمت رسانی مدوام و با کیفیت را به عموم ذینفعان امکان پذیر می سازد. درتدوین وظایف و مسئولیتهای پیشنهاد شده، نظرات مشاورین وپیمانکاران در این زمینه اخذ و با در نظر گرفتن الزامات قانونی و هماهنگی درخصوص مسائل حقوقی و قضایی، جمع بندی نهایی انجام شده است.