سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

حمید شریعتمدارتهرانی – کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
امیر صادقی – دانشجوی دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

چکیده:

بیمارستان ها به عنوان سازمانهایی که تقاضا برای خدمات آنها درمواقع بحران بسیار افزایش می یابد، مدیریت مناسب این سازمان ها توانایی و مهارت دو چندان را می طلبد . لذا ضروری است که هر بیمارستانی بر اساس منابع، امکانات ، خطرات و ویژگی های خاص خود، دارای یک طرح اختصاصی مدیریت بحران و یا طرح آمادگی فوری باشد که عملکرد خودکفای بیمارستان را تضمین نماید. از آنجا که هدف اصلی طرح مدیریت بحران، ارائه بهینه ترین و مناسب ارین خدمات به بیشترین تعداد افراد آسیب دیده است، ایجاد یک طرح مشخص با مدیریت علمی و دقیق در تمامی مراحل قبل، حین و بعد از حوادث غیر مترقبه از طریق انجام اقدامات پیشگیرنه به صورت پیش بینی نوع و زمان بحران، تشکیل گروه ها و کمیته های حوادث، متشکل از تیمهای پزشکی و پیراپزشکی جهت پذیرش مسئولیتها و نظارت بر اجرای دقیق انجام امور امدادرسانی، آموزش و آشنایی کارکنان و انجام مانورهای دوره ایجهت آمادگی و رویارویی با این حوادث ارائه واکنش در حین بروز بحران ، ارزیابی، بازنگری و تحلیل بهبودها بعد از حوادث غیر مترقبه ضروری است.
در این مقاله سعی شده است با بهره گیری از استانداردهای ممیزی و اعتبار بخشیبیمارستان های آمریکا (JCAHO) و نیز مدل اروپایی سرآمدی سازمانها (EFQM) مباحث استراتژیک تا روشهای اجرایی آمادگی و مقابله با بحرانها خصوصاحوادث و بلایا برای مدیران بیمارستان ها طرح گردد.