سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جواد اصغری – کارشناس بخش منابع آب شرکت مهندسی مشاور طوس آب
امین حسنی – مدیر طرحهای تامین و انتقال آب، شرکت آب منطقه ای گلستان
علیرضا کیانی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی گلستان

چکیده:

یکی از رویکردهای اصولی مقابله با بحران آب که در حال حاضر توجه اکثر دست اندرکاران امر تأمین آب را به خود معطوف ساخته است، مدیریت مصرف منابع آب شیرین، با بهره برداری از منابع آب غیرمتعارف در بخشهای مصرفی کشاورزی و صنعت می باشد. لذا، تلاش برای یافتن منابع مناسب به ویژه منابع آب غیرمتعارف به عنوان منبعی مطمئن و در دسترس برای تأمین نیاز مصارف غیرشرب در جهت حفظ منابع آب شرب در دستور کار قرار دارد. در این تحقیق پس از بررسی استانداردها، توصیه ها و تجارب بین المللی و ملی در زمینه استفاده از منابع مذکور، چالش ها و مزایای استفاده از پتانسیل منابع آب غیرمتعارف در سطح استان گلستان، مورد مطالعه قرار گرفت. در ادامه پس از بررسی و تعیین موقعیت منابع آب غیرمتعارف در سطح استان، حجم قابل استحصال از منابع موجود شامل فاضلاب های شهری ، روستایی و پساب های صنعتی حدود 7 میلیون مترمکعب، زه آبهای کشاورزی حدود 45 میلیون مترمکعب، آبهای شور زیرزمینی حدود 40 میلیون مترمکعب و آب دریا محاسبه گردید. سپس با تعیین شبکه نمونه برداری کمی و کیفی و بررسی محدودیتها و دستورالعمل های تناسب کیفیت و کمیت منابع، در مصارف کشاورزی، صنعت و شیلات، راهکارها و سناریوهای بهره برداری از منابع آب غیرمتعارف در سطح استان گلستان ارائه گردید.