سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مهدی مرتضوی – استادیار موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهادکشاورزی
ارین قلی پور – دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
علی اصغر پورعزت – دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
وحید اشرفی – دانشجوی دوره MBA دانشگاه علم و فرهنگ

چکیده:

فرهنگ سازمانی در مقایسه با سایر مباحث سازمان و مدیریت مفهوم نسبتا جدیدی است که از اوایل دهه 1980 میلادی مورد توجه صاحبنظران و دانش پژوهان قرارگرفت و به تدریج به سطح بنگاهها، سازمان ها و مدیران اجرایی هم کشیده شد و نحوه نگرش انها را به سازمان تغییر داد. دراین مقاله ضمن مروری بر مفهوم فرهنگ سازمانی و الگوها و مبانی نظری مدیریت فرهنگ به معنی امکان شناسایی کنترل و مداخله درآن از دیدگاه های مختلف مورد بررسی قرارگرفت و با استفاده از نتایج تحقیقات انجام شده پیرامون فرهنگ جهادی وضع موجود 12 متغیر تعیین شده در قالب 4 بعد اصلی اندازه گیری شده و فاصله آنها با وضع مطلوب تصویر گردیده است. سپس شیوه های تغییر ، تقویت ، فراگیری ، تثبیت ، انتقال، بهبود و توسعه و تکامل فرهنگ سازمانی به عنوان راهبردهای اساسی مدیریت تغییر و تحول فرهنگ در قالب یک مدل پیشنهادی به بحث و بررسی گذاشته شده است در نهایت با توجه به یافته های پژوهش پیشنهادها و توصیه هایی برای بازمهندسی فرهنگ و مدیریت جهادی مطرح گردیده است.