سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی تکنولوژی تولیدات گلخانه ای

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

نصراله سوری – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی دانشگاه تربیت مدرس
محمدرضا حسندخت – استادیار گروه باغبانی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

تهویه گلخانه شامل خروج هوا ازداخل گلخانه و جایگزین کردنآن به وسیله هوای بیرون می باشد که یکی از مهمترین راههای کنترل عوامل محیطی گلخانه است اهدافتهویه شامل کاهش دما تامیندی اکسید کربن CO2 تنظیم و کنترل رطوبت نسبی و یکنواخت نمودن هوای گلخانه در تمام طول آن می باشد در گلخانه ها علیرغم وجود هواکشها دمایداخل گلخانه اغلب حدود 10 درجه سانتی گراد بیشتر ازدمای محیط بیرون آن می باشد لذا انجام عمل تهویه برا ی کاهش دما جهت جلوگیری از کاهش رشد و باردهی بوته هاضروری به نظ رمی رسد از مشکلات گلخانههای با رطوبت نسبی بالا می توان به پدیده تراکم بیماریهای قارچی خوردگی سریع اجزا ساختاری گلخانه و مشکل شرجی رطوبت برای کارگران اشاره نمود. از طرف دیگر زمانی که تزریق گاز دی اکسید کربن به محیط گلخانه میسر نباشد اسانترین راه برای افزایش فتوسنتز و تولید طی روزهای افتابی انجام عمل تهویه و جایگزین نمودن دی اکسید کربن می باشد که این امر در اکثر محصولات باعث زودرسی و افزایش عملکرد می گردد. سیستم تهویه باید به طور موثری هوا را به صورت مستقیم بین محصول و خاک جابجا نماید تا از افزایش تدریجی دمای اطراف گیاهان جلوگیری کند.