سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی مدیریت و آموزش

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بشری پیری – مسئول- آموزگار دوره ابتدایی تحصیلی ، منطقه کهریزک، شهر ری
زهرا خدابنده – آموزگار آموزش و پرورش ملایر، فوق لیسانس ادبیات فارسی

چکیده:

برخورد ما با طبیعت در دو قرن گذشته نشان از توجه به خلاقیت بدون مدیریت است. به هیچ عنوان نمی توان در مورد خلاقیتنسل گذشته بشری شک کرد ولی این خلاقیت کاملاً بطور مشهودی در زمینه حفظ و مراقبت از طبیعت یگانه سهل انگاری و یاحتی تخریب های عمدی را انجام داده است. آموزش های نوین در سطح دوره های پیش از دبستان و نیز دوره های ابتدایی درسراسر کشورهای توسعه یافته در جهت تصحیح این مشکل دوباره سازی و انسجام یافته است. خلاقیت کودکان در این دوره هایپیشرفته آموزشی در بطن طبیعت و در جهت حفظ و مراقبت از آن مدیریت می شود. بکار گیری برنامه های مناسب آموزشی براصول و پایه اثربخشی بر خلاقیت کودکان در کشورهای توسعه یافته نتیجه سالها تحقیق و تلاش در این امر بوده است. در مقالهسعی بر این است که با ارائه مطالعات انجام گرفته در مدارس نمونه سایر کشورها در مدیریت خلاقیت کودکان در دوره ابتداییتحصیلی و همچنین مشکلات موجود در نظام مدیریت خلاقیت پیشنهاداتی در این زمینه برای نظام آموزش ابتدایی کشورمانارائه گردد.