سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت زنجیره ی تامین و سیستم های اطلاعات

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمد مهریار – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمد جعفر تارخ – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع و رئیس گروه فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

مدیریت زنجیره تأمین چابک از دیدگاههای نوینی است که سازمانها را در دستیابی به اهداف رقابتی و برآورده سازی نیازهای مشتریان در بازار به شدّت رقابتی و متلاطم کنونی یاری می دهد. این روش مبتنی بر مجتمع سازی کارآمد اطلاعاتی و سازمانی در کل زنجیره عرضه سازمان می باشد. در این تحقیق، ابعاد مختلف چابکی معرفی شده و چگونگی دستیابی سازمانها به چابکی در کل زنجیره تأمین و روشهای ارزیابی و اندازه گیری چابکی مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرند. بر اساس مطالعات انجام شده مهمترین عوامل توانایی سازمانها در ارائه پاسخ مناسب و سریع به نیازهای متنوع و غیر قابل پیش بینی مشتریان و دستیابی به مزیت رقابتی، چابکی سازمان و فرایندهای درونی آن، چابکی تأمین کنندگان سازمان و اطلاع از میزان واقعی تقاضا و سمت و سوی بازار می باشند که پیاده سازی آن در قالب یک زنجیره تأمین یکپارچه و مجتمع از لحاظ عملیاتی و اطلاعاتی صورت می پذیرد. بر همین اساس چارچوبی مفهومی برای زنجیره های تأمین چابک مبتنی بر بستر وب و سیستمهای هوشمند تحلیل کسب و کار ارائه خواهد شد.