سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی جریان و آلودگی هوا

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجید یوسفی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده:

شهرستان قائمشهر با وسعت حدود، ۵458/5 کیلومتر مربع معادل1/93درصدمساحت استان مازندران را به خود اختصاص داده است. این شهرستان دارای ۲ مرکز شهری، ۲ بخش، ۷ دهستان و ۱۵۱ آبادی دارای سکنهاست.وجود خط آهن تهران – شمال در جهت حمل ونقل مسافر و کالا ،قر ارگیری در شاهراه مواصلاتی تهران-مشهد،وجود نمایشگاه بین المللی بازرگانی ،برخورداری از رودخانه پرآب تلار در جهت آبیاری اراضیکشاورزی ،برخورداری از اراضی مستعد و حاصلخیز کشاورزی و باغی در جهت تولید محصولات زراعی و باغی ,وجود صنایع بزرگ نساجی مازندران گوشه ای از قابلیتها و توانمندیهای این شهرستان میباشد.از سویی دیگرعدم وجود سیستم دفع و دفن و بازیافت زباله، نبود سیستم یکپارچه حمل و نقل عمومی، دفع غیر اصولی فاضلابهاو تخلیه آن در منابع آبی موجب آلودگیهای زیست محیطی در شهرستان قائمشهر شده است. لذا دراین گزارش سعی شده است با مروری بر وضعیت زیست محیطی موجود در شهرستان و تعیین عوامل اصلی آلایندگی محیط زیست شهرستان و بررسی چالشهای موجود راه کارهایی به منظورمدیریت صحیح زیست محیطی ارائه گردد.