سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

علی فرهادی محلی – کارشناس ارشد مدیریت دولتی
مریم شریفی کلاریجانی – کارشناس ارشد مدیریت دولتی
محسن فرهادی محلی – دانشجوی مهندسی تکنولوژی ا لکترونیک

چکیده:

در محیط اقتصاد دانش بنیان امروز سرمایه های فکری ارزش و اهمیت بیشتری را برای سازمان ها و بنگاهها نسبت به سرمایه های فیزیکی دارند و به تعبیری سرمایه های فکری به عنوان سرمایه واقعی و جزء سرمایه های استراتژیک سازمان های عصر حاضر مطرح می باشند دارائیهای مشهود یک سازمان سرمایه آن را تا مدت طولانی محصور و غیرقابل دخل و تصرف می سازد و تنها عامل افزایش ارزش این سرمایه ها تا حد زیادی افزایش قیمت انهاست براساس آمار منتشره تقریبا 80% دارایی های شرکتهای بزرگ با کلاس جهانی و بنگاههای اقتصادی را دارایی های نامشهد و ارزشهای معنوی تشکیل میدهد لذا سازمانها جهت کسب مزیت رقابتی پایدار، نیازمند شناسایی و مدیریت آگاهانه و نظام مند سرمایه های فکری و دارایی های نامشهوداز اهمیت بسزایی برخوردار است. براین اساس در مقاله حاضر سعی شده است دارایی نامشهود تعریف اهمیت و ضرورت مدیریت آن تبیین و چالشهای مربوط به مدیریت این داراییها تشریح و تحلیل گردد و سپس عوامل موثر برارزش مالکیت معنوی بیان گردد.