سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنگره ملی علوم انسانی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

علی اکبر امین بیدختی – استاد یار دانشگاه سمنان
رضا ذوقی ارکی – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

چکیده:

مدیریت منابع انسانی در هر کشوری به فعالیت هایی اطلاق می شود که برای جذب و هماهنگی نیروی انسانی در آن کشور طراحی شده است. منابع انسانی در هر کشور و حکومتی از مهمترین سرمایه های آن کشور و حکومت است. اهمیت این منابع تا حدی است که امروزه بسیاری از کشورها در برنامه ریزی های خویش برای آینده آن را در صدر همه امور قرار می دهند.مدیران منابع انسانی در کشور های مختلف با بهره مندی از نیروی انسانی در جهت رسیدن به اهداف آتی بر اساس نظام ارزشی حاکم، کشورها را هدایت می نمایند. طبیعی است که نظام ارزشی حاکم در کشورهای مختلف متفاوت است، خصوصاً نظام ارزشی حاکم در کشورهای اسلامی با کشورهای غیر اسلامی تفاوت های بسیار زیادی دارد و همین امر ایجاب می کند کشورها در جهت تطبیق این علم با نظام ارزشی خویش پژوهش ها و تلاش های فراوانی انجام دهند، از طرف دیگر ایران به عنوان یکی از کشورهای اسلامی در طول تاریخ همواره از پیشگامان عرصه علوم انسانی در بین ملل مختلف به شمار آمده، دلیل آن هم بهره مندی از منابع بسیار غنی دینی و علمی است که به وسیله بزرگان دینی و محققان و پژوهشگران فراهم آمده است؛ از جمله این منابع کتاب نهج البلاغه است که در آن برخی از سخنان و نوشته های امام علی (ع) امام اول شیعیان و یکی از بزرگترین شخصیت های جهان اسلام جم عآوری شده است. این کتاب خصوصاً در زمینه علوم انسانی از منابع بسیار ارزشمند است. در این مقاله سعی شده با استفاده از این منبع ارزشمند وظایف مدیریت منابع انسانی در حکومت اسلامی، بحث و بررسی شود. به همین منظور از نامه 53 کتاب نهج البلاغه که امام علی (ع) آن را خطاب به مالک اشتر نوشته استفاده شده است. شیوه نگارش مطالب نیز در این مقاله به این صورت است که وظایف مدیریت منابع انسانی به شش بخش تقسیم شده و هر بخش به صورت جداگانه، بررسی شده است و در بررسی هر یک از آنها نیز در ابتدا تعریفی کوتاه از وظیفه مورد نظر ارائه شده،سپس دیدگاه امام علی (ع) در مورد آن وظیفه بیان می شود.