سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

منصوره جلال یزدی –
محسن کاهانی – عضو هیأت علمی دانشگاه، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه کا

چکیده:

یادگیری در همه زمان ها و همه مکان ها، از ایده آلهای بشر است که با یادگیری اینترنتی سیار تا حدودی تحقق می یابد. به جهت نیاز به اشتراک منابع و داده ها بین یادگیرندگان و یاددهندگان، بستر کاری در این نوع یادگیری، گرید سیار است. با توجه به این که محیط یادگیری سیار است و یادگیرنده ممکن است در شرایط متفاوت، قصد یادگیری داشته باشد، اگر از اطلاعات زمینه آگاهی داشته و در یادگیری دخالت داده شود، می توان در جریان یادگ یری، اطلاعاتی را در اختیار وی گذاشت که با بیشترین احتمال، همان اطلاعات مورد نیاز یادگیرنده باش د. تمامی اطلاعات در قالب معنایی بیان می شود تا تحلیل آن راحت تر و دقیق تر انجام شود. اگر در چنین گریدی، مدیریت منابع به صورت مرکزی باشد، مشکلات زیادی وجود خواهد دا شت؛ علاوه بر آن، مدیریت منابع در گرید سیار به دلیل تغییرات سریع منابع موجود در گرید، از پیچیدگ یهای خاصی برخوردار است. در این مقاله، روشی کاملا توزیع شده برای مدیریت منابع گرید در محیط گرید سیار یادگیری، ارائه می شود.