سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی صنعت نیروگاههای حرارتی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

غلامرضا حمیدیان – مدیرمالی شرکت مهندسی و ساخت ژنراتورمپناپارس
داود خان حسینی – حسابداری مدیریت
محمد نیکونسبتی – حسابداری مدیریت

چکیده:

شاید صنایع نیروگاهی را بتوان یکی از مهمترین صنایع زیربنایی دانست که رشد و توسعه بسیاری از صنایع پایین دستی به رشد و توسعه این صنعت بستگی دارد این موضوع درکشورهای درحال توسعه و از جمله کشورمابسیار مشهود تر می باشد با افزایش نیاز به تولید برق سرمایه گذاریهای بالایی درکشور درزمینه صنایع نیروگاهی صورت گرفته است اگرچه درگذشته تقریبا تمام طرح های تولید و انتقال نیرو درکشور توسط شرکت های دولتی انجام می شود اما با تاکید براصل ۴۴ قانون اساسی و با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری درراستای کوچک سازی دولت شرکت های خصوصی نیز وارد عرصه شده و سرمایه گذاریهای عظمیی را دراین بخش انجام داده اند دراین مقاله سعی داریم تا از منظر حسابداری مدیریت به تشریح نقش سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت درمدیریت بهینه منابع سازمان ها و افزایش بهره وری درسازمان ها به وسیله کنترل و حذف فعالیت های فاقد ارزش افزوده بپردازیم.