سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای تجاری سازی پژوهش

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سوده حسینی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
سیما شریفی راد – دانشجوی علوم کامپیوتر دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

امروزه پدیده اینترنت و جهانی شدن به عنوان لازم و ملزوم یکدیگر مطرح شده اند و اینترنت یکی از لوازم ضروری بشر مدرن و رو به توسعه تبدیل شده است و دنیای الکترونیک همه ابعاد زندگی بشر را دستخوش خود کردهاست و به تبع بازارها نیز دچار تغییرات ماهیتی شده اند در دو دهه گذشته گرایش خاصی به راه حلی متمرکز برای بهبود فرایندهای کاری ایجاد شده است در این مقاله براساس برنامه ریزی منابع سازمانی ERP مدیریت فرایند های کسب و کار BPM مدیریت زنجیره تامین SCM و مدیریت ارتباط با مشتری CRM به یکپارچه سازی و مدیریت کسب و کار و منابع داخلی و بیرونی سازمان می پردازیم تمام منابع سازمانی توسط یک سیستم به هم پیوسته با سرعت دقت و کیفیت بالا در کنترل مدیران سطوح مختلف سازمان قرار می گیرد تا بطور مناسب فرایند برنامه ریزی و عملیات سازمان را مدیریت نمایند.