سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش بازرسی و ایمنی در صنایع نفت و گاز

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا زارعی – عسلویه مجتمع گاز پارس جنوبی واحد بازرسی فنی

چکیده:

در این مقاله سعی گردیده است که در ابتدا به اختصار بعوامل پیدایش بازرسی بر مبنای ریسک پرداخته و با تعریف متدولوژی بازرسی بر مبنای ریسک و همچنین انواع متداول آن که بر اساس استاندارد های رایج در صنایع نفت و گاز دسته بندی گردیده و کاربرد دارد پرداخته و با اشاره به تاثیرات مثبت این متدولوژی، ضرورت استقرار صحیح متد بازرسی بر مبنای ریسک (RBI) بمنظور دستیابی به مدیریت موثر درکلیه فعالیتهای بازرسی فنی بمنظور ایجاد زیر ساختی مناسب بجهت افزایش المانهای پایش موثر (KPI) بر مدیریت منابع و زمان بازگو نمود. همچنین با بیان تاثیرات مثبت آن بعنوان ابزاری مناسب و کاربردی بمنظور افزایش ثبات و ایمنی در امر تولید و جلوگیری از توقفهای ناخواسته یاد نمود. خاطر نشان می گردد مجموعه عوامل فوق موجب گردیده است که متدولوژی بازرسی بر مبنای ریسک (RBI) بعنوان ابزاری مناسب بجهت افزایش بهره وری در سیستم های تحت نظر (افزایش زمان تولید و کاهش تعمیرات ناخواسته) نیز موثر بوده و همچنین تاحدودی به افزایش عمر مفید دستگاهها نیز کمک کند. درآخر نیز با ذکر مثالی عملی از عدم تطابق برنامه بازرسی فنی با متد بازرسی بر مبنای ریسک و تاثیرات منفی آن بجهت افزایش خوردگی ناخواسته پرداخته می شود.