سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت زنجیره ی تامین و سیستم های اطلاعات

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

زهرا طاهری – دانشجوکارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس تهران
یاسمن اسدی – دانشجوکارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس تهران
عیسی نخعی کمال آبادی – دانشیار بخش مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

امروزه با جهانی شدن بازارها و افزایشرقابت در بازارهای جهانی سعی سازمان ها برای بقا در این بازار افزایش یافته و سبب پیدایش فلسفه مدیریت زنجیره تامین (SCM) شده است. در سالهای اخیر, محققین توجه بسیار زیادی به مباحث مرتبط با زنجیره تامین نموده اند. با بررسی اجمالی منابع اطلاعاتی, به راحتی می توانیم روند رو به رشد مطالعات زنجیره تامین را در حوزه های مختلف ادبیات سازمانی شاهد باشیم. یکی از مهم ترین مباحث مرتبط با زنجیره تامین ایجاد مکانیسم هایی جهت هماهنگ کردن فعالیت های اعضای مختلف در زنجیره است. مدیریت موجودی بر مبنای فروشنده یک رویکرد ابتکاری در حوزه مدیریت موجودی در زنجیره تامین است که سعی در ایجاد تعامل هر چه نزدیک تر و هماهنگی هر چه بیشتر میان اعضای زنجیره تامین دارد.
گزارش حاضر با هدف شناخت این رویکرد و زمینه های مطالعات انجام شده در ارتباط با آن تهیه شده است. نتایج مطالعه ادبیات در پنج شاخه اصلی آورده شده است که در هر کدام از این شاخه ها مسیر طی شده توسط محققین تاکنون, نقاط قوت و نقاط ضعف مطالعات انجام شده و کمبودهای موجود به طور جداگانه مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.