سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین کنگره تخصصی مدیریت شهری ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

بنفشه فراهانی – مدرس کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی، مؤسسه آموزش عالی مازیار، رویان
امین اسماعیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی، مؤسسه آموزش عالی مازیار، رویان
محمد ابراهیم عمادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی، دانشگاه مازیار رویان

چکیده:

در این مقاله، تلاش شده است تا با بهره گیری از اصول گردشگری شهری، راهکارهایی را برای بازآفرینی بافت های تاریخی شهر ساری که به عنوان سرمایه های ارزشمند، امروزه در مرکز توجه نهادهای شهری واقع شده اند، ارائه گردد. شهر تاریخی ساری با برخورداری از بافت های تاریخی واجد مرمت، حفاظت و نگهداری و با دارا بودن پتانسل های بسیار مناسب تاریخی و جاذبه های گردشگری، امکانات توسعه فراواتی دارد؛ محقق با بیان دو نمونه مرمت در بافت ها تاریخی و استفاده از این بناها در صنعت گردشگری و خانه تاریخی کل بادی که با کمک میراث فرهنگی به موزه تاریخی شهر ساری تبدیل شده است، اهمیت بناهای تاریخی را بیان کند. روش تحقیق توصیفی، تحلیلی است و با اتکا به بازدید های میدانی و مطالعه کتب و مقالات و اسناد مرتبط به مرمت و بازسازی بناهای تاریخی و بکارگیری درعرصه گردشگری و استفاده از نظر کارشناسان وساری شناسان به مبانی نظری تحقیق پرداخته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که احیای بافت های تاریخی ارزشمند در گرو اجرای برنامه هایی است که بر راهبرد ها و سیاست های تعاملی بین بازآفرینی فرهنگی و گردشگری فرهنگی شهری استوار است. بالفعل سازی پتانسیل های بالقوه گردشگری و هویت تاریخی در رابطه مستقیم با یکدیگر، حیاط واقعی و مدنی شهر ساری را تضمین می کند.