سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس بین المللی آب و فاضلاب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ستار صالحی – دانشجوی دکتری مهندسی عمران آب و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واح
مجتبی فاضلی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
پریچهر کردی – دانشجوی مهندسی کشاورزی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
نعمتی – کارشناس شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مازندران

چکیده:

بطورکلی مجموعه فعالیتهای حفاظت جامع منابع آب به دو بخش مدیریت بهره برداری و توزیع آب و مدیریت تقاضا و مصرف اب طبقه بندی می شود دراین راستا یکی از اهداف اصلی مورد نظر در مدیریت بهره برداری و توزیع آب کنترل هدررفت در تاسیسات ابرسانی است لذا با توجه به سهم قابل توجه هدررفتن واقعی در مقدار تلفات شبکه های ابرسانی بخش عمده ای از سیاست های بازدارنده می تواند مربوط به حوزه کنترل نشت باشد یکی از فاکتورهای اساسی تاثیر گذار بر حجم نشت نوع لوله های مورد استفاده و نحوه نصب آنها می باشد در این راستا می توان اذعان داشت که به استناد اطلاعات موجود در اغلب شرکت های آب و فاضلاب لوله های پلی اتیلنی دارای بیشترین حوادث و بیشترین میزان نشت می باشند دراین مقاله با ارزیابی تاریخچه حوادث شبکه ابرسانی دو نمونه مطالعاتی در استانهای مازندران و اذربایجان شرقی در سالهی 86 تا 88 تعداد حوادث مربوط به لوله های پلی اتیلنی مورد ارزیابی قرارگرفته و نقش این نوع لوله ها در افزایش حجم هدررفت موجوددر شبکه های ابرسانی مورد بررسی قرارگرفته است.