سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث حسابداری مدیریت در صنعت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

کاوه اذین – دانشجوی دوره دکتری حسابداری و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ب
سعید دیوخارتیمورلویی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کلیبر
رحمان موثق – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کلیبر

چکیده:

مدیریت هزینه راهبردی د رراستای ارزیابی تصمیم گیری برای تطبیق ساختار هزینه شرکت در راهبردهای مربوطه و نیز بهینه سازی راهبردهای مصوب واحد تجاری بکار می رود تنظیم و بهینه سازی باید در کل زنجیره ارزش مورد توجه قرار گیرد و همه سهامداران مطمئن شوندکه در بلندمدت واحد انتفاعی قادر به کسب بود قابل توجهی می باشد مدیریت هزینه راهبردی به دو شکل اتخاذ می شود: مدیریت هزینه بنیادی که ابزارهایی از سازمان را به کار می گیرد که در طراحی تولید و ساخت محصولات نقش مهمی ایفا می کندو مدیریت هزینه اجرایی که با کمک ابزارهای تحلیلی و ارزیابی مختلف مثل تحلیل واریانس، تحلیل محرکهای هزینه به ارزیابی عملکرد هزینه می پردازد دراین مقاله مدلی ارائه شده است که به تبیین رابطه مدیریت هزینه راهبردی با توسعه استراتژی و ارزیابی عملکرد می پردازد.