سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

معصومه آزادی – Departmen of accounting,Islamic Azad University,ilam Branch,ilam,Iran
بابک جمشیدی نوید – Departmen of accounting,Islamic Azad University,kermanshah Branch, kermanshah,Iran
طیبه جمشیدی – Departmen of accounting,Islamic Azad University,ilam Branch,ilam,Iran

چکیده:

در این مقاله موضوعهای نظری و تجربی مربتط با تخمین میانگین موزون هزینه سرمایه شرکت مرور میشود و سپس چندین روش برای تخمین میانگین موزون هزینه سرمایه دو شرکت بزرگ یعنی جنرال الکتریک و مایکروسافت بررسی و استفاده خواهد شد. روشهای متداول برای تخمین میانگین موزون هزینه سرمایه با توجه به مفروضات مورد استفاده در تخمین هزینه سرمایه سهام ممکن است به تقریبهای متفاوتی منجر شود بنابراین قضاوت درست و تجزیه و تحلیل حساسیت به هنگام تلاش جهت تخمین هزینه سرمایه شرکت به منظور کاربردهای مالی و حسابداری ضرورت دارد. هدف این تحقیق، بررسی رابطه ی بین کیفیت بالای کیفیت گزارشگری مالی و سرمایهگذاری بیش از حد، جهت آگاه ساختن سرمایهگذاران نسبت به میزان مفید بودن کیفیت گزارشگری مالی در تصمیمگیریهای سرمایهگذاری و آگاه نمودن نهادهای حرفهای حسابداری نسبت به کیفیت گزارشگری مالی است . نتایج این پژوهش بیان می کند که تخمینهای مختلف میانگین موزون هزینه سرمایه منجر به علائم متفاوت با اهمیتی از مدل ارزشیابی می شود مشکل اساسی پیش می آید در این حالت افشای حساسیت مدل ارزشیابی در مورد انتخاب روش میانگین موزون هزینه سرمایه ممکن است مناسب باشد.