سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث حسابداری مدیریت در صنعت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سیدمحمد میرتونی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
سعید موحدی – کارشناسی ارشد حسابداری یزد

چکیده:

هزینه یابی برمبنای فعالیت به عنوان یک الگوی نسبتا جدید مدیریتی در بسیاری از سازمان ها و موسسات تولیدی و خدماتی به کار گرفته می شود این روش سعی دارد با بکارگیری تکنیکهای مربوطه ارتباطی مناسب و نسبتا دقیق بین فعالیت ها و محصولات از یک سو و از سوی دیگر منابع سازمان ها و فعالیت ها برقرار نماید. دراین مقاله به بررسی سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت می پردازیم ابتدا تاریخچه این سیستم هزینه یابی تعاریف و مفاهیم آن مزایای سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت مطرح شده و مکانیزم سیستم ABC تشریح تا تفاوت های مهم آن با چارچوب سنتی تخصیص هزینه ها مشخص شود در ادامه بیان می شود که چه سازمانهایی بهتر می توانند از این سیستم بهره مند شوند و طبه بندی هزینه ها دراین مدل و ابزارهای جمع اوری اطلاعات دراین سیستم شناسایی می شوند. سپس ضمن ارائه فواید این مدل به تشریح هزینه یابی برمبنای فعالیت در خدمات بهداشتی درمانی پرداخته و چگونگی پیاده سازی و تاثیرات آن در بیمارستان به عنوان یکواحد خدمات درمانی مورد بررسی قرار می گیرد و محدودیتهایموثر بر پیاده سازی موفق بیان می شود.