سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

پریسا بیاتی – دانشگاه کشاورزی و منایع طبیعی رامین خوزستان

چکیده:

یک محصول کشاورزی که پس از طی مراحل مختلف از مزرعه تا توزیع بدست مصرف کننده می رسد، در این مسیر عوامل گوناگونی سبب کاهش کمی و کیفی آن می شود. از طرفی روند افزایشی ضایعات مود غذایی یکی از چالش های جدی برای دولت مردان اکثر کشورها بویژه کشورهای در حال توسعه است. بنابراین آنچه اعلام شده سالانه حدود 30 درصداز محصولات کشاورزی تولید شده (حداقل غذای 15 میلیون نفر) در مراحل کاشت، برداشت، و پس از برداشت به صورت ضایعات از بین می روند بر همین اساس ضرورت دارد به خط مشی سیاست کلان، راهکارهای عملی و اجرایی جهت جلوگیری از این فرآیند از جانب دولت ودیگر بخش ها و نیز افزایش سطح آگاهی عمومی در جهت کاهش ضایعات اهمیت خاصی قایل شد. ضایعات نیاز به مدبریت در بخش های دولتی دارد که در آن بایستی به تشکل و اتحادیه های کشاورزی، سیاست های حمایتی، اهمیت محصول در مراحل تولید توجه کافی و لازم مبذول شود. حمایت از کشاورزی در جهت افزایش بهروری محصول و نیز اصلاح نظام تضمینی محصولات، بهبود بسته بندی، ایجاد صنایع تبدیلی، از جمله راهکارهای کاهش ضایعات مواد غذایی و محصولات کشاورزی به شمار می رود. هم چنین در این میان تحقیقات، اموزش و ترویج می تواند به عنوان بازویی توانمند در توسعه اصلاح کارایی و اجرای فعالیت های مناسب کاهش ضایعات باشد.