سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سلیمان ریحانی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته مهندسی آب، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
غلامعباس بارانی – استاد بخش مهندسی عمران دانشگاه باهنر کرمان

چکیده:

آب و رقابت جهت تسلط بر منابع محدود آن، یکی از مهمترین عوامل چالشبرانگیز قرن حاضر میباشد. رشدجمعیت، توسعه صنعتی و اجتماعی وتغییرات آب و هوایی هر یک از سو یی، منابع محدود آب سالم را تحت تاثیر قرار دادهاند. اگر چه آب سالم در طول تار یخ بشر هرگز کالای کم ارزشی نبوده، اما تصور خطرناک فراوان انگار ی آب، موجب گردیده است که بسیاری از مردم جهان بر اثر مدیریت غیر صحیح در تامین و مصرف به مرزهای تنش آب برسند. بهویژه در منطقه خشک خاورمیانه که رشد جمعیت، تغییرات اقلیمی و کاهش شدید سرانه منابع آب در دسترس می تواند در صورت عدم مدیریت صحیح، زمینه ساز چالشهای بین المللی جدی گردیده و صلح ثبات و توسعه پایدار منطقه را با آسیبهای جدی مواجه سازد. باید توجه داشت که امکان افزایش منابع آب شییییرین وجود ندارد و تنها کاری که میتوان کرد، بهبود روشهای استفاده از آن است مجموعه اقداماتی که تاکنون در کشور در ارتباط با تامین آب کشاورزی، شهری و صنعتی انجام شده است، عمدتا در زمینه مدیریت تامین و عرضهی آب بوده است و کمتر توجهی به مدیریت مصرف گردیده است. این مقاله به مسئلهی بحران آب و راهکارهای حل آن در کشور پرداخته است. نتایج مطالعات انجام شده، ایجاد یک برنامه جامع و همچنین تدوین سیاستهای ملی و منطقهای درکشورهای درحال توسعه و توسعه نیافته به ویژه در منطقه خاورمیانه برای مدیریت بهتر منابع آب میباشد