سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش بازرسی و ایمنی در صنایع نفت و گاز

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی زارع – شرکت ساختمان و نصب صنایع پتروشیمی – پروژه اوره سوم پتروشیمی شهدای مرو
محمد رحیم راد شیرازی – شرکت ساختمان و نصب صنایع پتروشیمی – پروژه اوره سوم پتروشیمی شهدای مرو
کامبیز موجی –

چکیده:

تجزیه و تحلیل حالات شکست و آثار آن یک روش قیاسیاز جزء به کل بوده که به عنوان تکنیکی تحلیلی و متکی بر اصل پیشگیری قبل از وقوع به منظور شناسایی عوامل بالقوه شکست در سیستم های حساس بکار می-رود. در این مطالعه نیز با توجه به بالا بودن میزان حوادث و خطراتی که در پروژه های در حال ساخت صنایع به دلیل اهمیت زمان اجرایی آن به لحاظ اجرا در کوتاه ترین زمان ممکن و همچنین وجود فعالیت هایی با پتانسیل ایجاد خطر وجود دارد، می بایست تدابیری اندیشیده شود تا قبل از به وقوع پیوستن حوادث کنترل های لازم صورت گیرد. لذا در این مطالعه از روش تجزیه و تحلیل حالات شکست و آثار آن که یک اقدام قبل از واقعه می-باشد. در پروژه اوره سوم پتروشیمی شهدای مرودشت استفاده شده است. بدین ترتیب که پس از تشکیل تیم ارزیاب متشکل از متخصصین و افراد با تجربه به جمع آوری اطلاعات مربوط به سیستم ها پرداخته شد. سپس تمامی خطراتی که سیستم را تهدید می نمود مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت؛ در مرحله بعد به بررسی اثرات هر خطر پرداخته شد و علل پیدایش خطرات مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت عدد اولویت ریسکبرای اجزاء سیستم محاسبه و اطلاعات به دست آمده پس از پردازش وارد نرم افزار PHA pro 6 گردید بدین منظور با ارائه اقدامات اصلاحی موثر میزان خطرات بالقوه تا سطح اطمینان مطلوب کاهش یافت. نتایج به دست آمده نشان می-دهد موثرترین روش ارزیابی خطر جهت پیشگیری از بروز حوادث قبل از وقوع در پروژه های صنعتی، روش FMEA می باشد که با این روش می توان خطرات بالقوه را تا سطح قابل قبول کاهش داد.