سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث حسابداری مدیریت در صنعت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

بابک جمشدی نوید – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
فردین سیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حسابداری
دلیر ناصرابادی – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری

چکیده:

پیشرفت سریع و شگرف تکنولوژی همراه با افزایش روزافزون رقابت دربازارهای جهانی مدیران واحدهای انتفاعیرا ناگزیر به ارائه خدماتی مطلوب به مشتریان و در عین حال با کمترین بهای تمام شده نموده است مدیریت کیفیت جامع که در دو دهه اخیر به پدیده سازمانی همه گیر ی تبدیل گردیده توجه بیشتر مدیران کسب و کار ها را به خود جلب نموده است مقاله حاضر ضمن بیان مزایا و معایب مدیریت کیفیت جامع فلسفه و ارتباط آن با محیطهای اقتصادی نوین را معرفی نموده و نهایتا فرایند پیاده سازی و اجرای آن را در عمل تشریح می نماید. نتیجه گیری که نهایتا حاصل گردیده حکایت از آن دارد که مدیریت جامع نیاز به فاصله گرفتن از ساختار سازمانی سلسله مراتبی سنتی به منظور پاسخگویی به نیازهایتوسعه یابنده محیطهای کسب و کار مشتری محور دارد که در انها کیفیت، متغیر اصلی راهبردی است.