سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احسان خسروی نیا – دانش آموخته کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه مازندران
سیدحسن گلمایی – دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه مازندران
میرخالق ضیاتباراحمدی – استاد گروه مهندسی آب دانشگاه مازندران

چکیده:

منابع آب، یکی از پایه های اصلی توسعه پایدار به حساب می آید و در سال های گذشته در زمینه برنامه ریزی صحیح در مدیریت آب، سرمایه گذاری قابل توجهی انجام پذیرفته است. آگاهی از روند تغییرات و پیش بینی کیفیت آینده آب رودخانه کارون، با توجه به طرح ها و برنامه های آبی شهری،کشاورزی و صنعتی امکان پیش بینی مشکلات احتمالی آینده و برنامه ریزی و چاره اندیشی برای آنها را فراهم می آورد.غلظت اکسیژن محلول DO در منابع آب به علت وابستگی آبزیان و گیاهان به آن، از اهمیت حیاتی برخوردار است