سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

غلامحسین کرمی – کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز
داریوش حیاتی – استادیار ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

سواحل کشور در سالیان اخیر عرصه فعالیت های گوناگون در زمینه های تجاری، صیادی و امور مرتبط باصنعت نفت و گاز قرار گرفته اند، به گونه ای که ساخت و سازهای مهندسی در محدوده سواحل کشور به نحو قابل توجهی افزایش یافته است. از طرف دیگر با شناخته شدن بیشتر پتانسیل محیط های ساحلی به خصوص سواحل ارزشمند خلیج فارس در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، میراث فرهنگی و زیست محیطی، طراحی و اجرای فعالیت های جدید با حجمی وسیع تر در این سواحل پیش بینی می شود. بدیهی است که در چنین چشم اندازی حفظ، نگهداری، ترمیم و احیاء منابع ساحلی هیچ گونه تأخیری را بر نمی تابد و برای این منظور لازم است سامانه ای طرح ریزی شود که همه ابعاد و زوایای مرتبط با مدیریت سواحل را در برگیرد. این سیستم مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی نامیده می شود. مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی فرآیندی پویا و پیوسته است که برای توسعه ی مدیریت پایدار مناطق ساحلی در نظرگرفته شده است. این مقاله، پژوهشی توصیفی است که به روش کتابخانه ای، مرور منابع مکتوب و جستجوی رایانه ای تهیه گردیده است و کوشش دارد ضمن بررسی پتانسیل ها و توانمندی های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی سواحل، مفهوم مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی را توصیف و نقش و کارکرد آن را در توسعه پایدار کشور تبیین نماید. برای رسیدن به اهداف طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی، ضروری است در طول سواحل محدوده تحت تأثیر یا تأثیرگذار بر خط ساحلی (در دو بخش خشکی و دریا) مشخص شود. امید می رود طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور بتواند علاوه بر حل مشکلات گوناگون مبتلابه مناطق ساحلی، در هم گرایی نهادهای دولتی و غیردولتی به منظور بهره برداری پایدار ظرفیت های اقتصادی و زیست محیطی سواحل کشور مفید واقع شود