سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

عبدالمطلب رضایی –
سیدمحمود حسینی –
سیدیوسف حجازی –
علی اسدی –

چکیده:

یکی از بزرگترین چالشهای جهان امروز تغذیه جمعیت فزاینده ضمن پایدار نگه داشتن منابع طیبعی پایه جهان است اینکه چگونه رابطه بین نیازهای انسانی و ضرورتهای منابع طبیعی متعادل خواهد شد از سوی دیگر در طول 20 سال گذشته زمینهای حاصلخیز برای کشت محصولات به میزان قابل توجهی کاهش یافته است و این درحالی است که براساس هدف برنامه توسعه هزاره درباره گرسنگی جهانی مقدار تولید غذا تا سال 2050 باید دو برابر شود. علیرغم این رشد تقاضا برای غذا تخلیه عناصر غذایی خاک در بسیاری از کشورهای گرمسیری و نیمه گرمسیری و فرسایش خاک و بیابان زایی در دیگر کشورهای جهان د رحال گسترش است همچنین کمبود آب یک مسئله جدی است که امنیت غذایی را در کشورهایی که شیوه های ضعف مدیریت بهره برداری از آب به وسیله کشاورزان به کارگرفته می شده است را به خطر انداخته است. رشد جمعیت و فرار از فقر باعث فشار بردارایی های منابع طبیعی عمومی شده که این امر باعثت خریب تدریجی آن گردیده است این امر منجر به تجدید علاقه در رهیافت نظام مدیریت منابع طبیعی به عنوان یک گزینه مناسب برای الگوهای موجود بهره برداری از منابع طبیعی گردیده است از این رو در اکثر کشورهای جهان برای ترویج این نظامهای بدیل یک نیاز فوری برای بازاندیشی در نظرامهای ترویج ملی احساس می شود تا منابع و فعالیت هایی را برای آموزش چگونگی بهره برداری و مدیریت پایدار به بهره برداران اختصاص داده تا بتوانند آنان را با چالشهای پیشروی در زمینه منابع طبیعی که در اختیارشان است آماده سازند این مقاله با معرفی نظام اطلاعاتی نیاز محور به دنبال این مهم در راستای دستیابی به مدیریت پایدار منابع طبیعی می باشد.