سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین داودی آزاد – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
جمال سلیمانی – کارشناس اموردانشجویی

چکیده:

درهزاره سوم آهنگ جهانی شدن سریعتراز گذشته درمسیر ادغام دنیا درحرکت است و فرصت ها و امکانات زیادی برای دولت ها و ملت ها فراهم ساخته است از سوی دیگر نگرانی های فزاینده ای نیز درحفظ ارزشهای حیاتی هویت و همبستگی ملی برای کشورها به وجود آمده است مرز یکی از مفاهیم اساسی و مهم درجغرافیای سیاسی می باشد امااکنون بحثهای زیادی درزمینه از میان رفتن وبی اهمیت شدن مرز با توجه به تحولات دوران معاصر وجود دارد و مفهوم امنیت مرزی به معنی جلوگیری از هرگونه اعمال منافی قانون درطول مرزهای یک کشور و قانونی کردن تردد اشخاص و حمل ونقل کالا با رعایت ضوابط قانونی ازطریق دروازههای مجازی مرزی است باوجود اهمیت و نقش مدیریت مرزها که زمینه ثبات و روابط فرامرزی صلح آمیز بین کشورهای همجوار را فراهم می آورد و درک روشهای کنترل آن جایگاه مهمی برای کاهش کشمکش ها و ناآرامی های مرزی دارد.