سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

المیرا ابراهیمی – عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز زنجان
سولماز احمدی باروق – عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز زنجان

چکیده:

مرمت بافت قدیمی شهرها نه تنها با هدف حفاظت از شهرهای تاریخی ، بلکه جهت پاسخگویی به نیازهای شهری همواره مطرح بوده است .در سالهای اخیر با توجه به تحولات سریع علمی و فنی و به تبع آن دگرگونی درساختار کالبدی ، اقتصادی و اجتماعی شهرها، اهمیت مرمت و احیای بافت های تاریخی پیش از پیش مشخص می گردد. شکل گیری بافت های شهری و تغییرات فیزیکی صورت گرفته درگذر زمان ، در واقع تصویری از مجموعه علل اجتماعی ، اقتصادی، انسانی و طبیعی بوده است که در یک قلمرو تاریخی شهرها در نقاط مختلف جهان با یکدیگر قابل سنجش و ارزیابی مستقیم نمی باشد و مطالعه تطبیقی آنها ، بدون اتکا به وجه انتزاعی تجربه هایی که به دست داده شده اند، امکان پذیر نیست .همچنین باتوجه به اینکه مرمت بافتهای تاریخی درکشور ما پیشینه طولانی مدتی ندارد و استفاده از تجربیات کشورهای دیگر به دلیل عدم وجود نظام مدیریت شهری یکسان و مجموعه قوانین و راهکارهای منحصر به فرد قابل اجرا نمی باشد، لذا تبیین راهکارهای اجرایی برای احیای بافتهای تاریخی در هر شهر و منطقه ، مجموعه اقدامات خاص خود را می طلبد . در این مقاله سعی شده است که با در نظر گرفتن ابعاد اجتماعی ، اقتصادی و کالبدی بافت های تاریخی ، به ضرورت ها، ارزش ها و چالش های پیش رو پرداخته شود. در این ره بررسی همه جانبه آسیب ها و عوامل تاثیر گذار در روند حفاظت و احیاء بافتهای فرسوده ، گامی موثر و ضروری به نظر می رسد، اما موفقیت یا عدم موفقیت این هدف، منوط به عوامل تاثیر گذار متعددی است که به آن پرداخته خواهد شد