سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدعلی موسوی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک و اصلاح نژاد
عبدالرضا صالحی – دانشیار دانشگاه تهران
محمدمهدی فخرائی – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح گیاهان باغبانی

چکیده:

شبکه های عصبی یک سیستم پردازش داده ها می باشد که ازمغز انسان ایده گرفته و پردازش ایده ها را با استفاده ازپردازنده های کوچک نرون انجام میدهند نرونها مانند شبکه بهم پیوسته و موازی با یکدیگر رفتار می کنند تا پیش بینی طبقه بندی و درنهایت یک مساله را حل کنند آنها از تجربه آموزش می بینند که هیچ کامپیوتری بطور معمول نمی تواند و مشکلات سخت کامپیوتری را سریع حل می کنند شبکه های عصبی مصنوعی اخیرا مورد توجه قرارگرفته که علت آن کاربرد وسیع ان و حل مسائل پیچیده است شبکه های عصبی مصنوعی میتوانند روابط بین مجموعه داده های ورودی متناسب با مقدار خروجی را شناسایی و یادبگیرند پی شبینی میزان تولید شیرچربی و پروتئین درانتخاب نرهای برتر ازلحاظ ژنتیکی که دارای توانایی بالای تولید میب اشند حائز اهمیت است زیرا موجب هزینه پایین تر فاصله نسل کوتاه تر و درنتیجه پیشرفت بزرگتر ژنتیکی می شوند هدف ازاین تحقیق مطالعه کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی دردامپروری می باشد.