سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا مراد اسکندری – گروه مهندسی شیمی، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران
شهاب هاشمی نوگورانی –
محسن با ایمانی – گروه مهندسی شیمی، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران
عزیز باباپور باباپور –

چکیده:

امروزه یکی از مواد بسیار ارزشمند جهت دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در هر کشور، سیمان می-باشد، اما در مراحل تولید آن، آلودگی های زیادی تولید می شود. با توجه به رشد روز افزون صنعت سیمان درکشور و امکانآلایندگی بالقوه زیاد این صنایع بر روی منابع خاک و هوا، مدیریت این صنایع حائز اهمیت می باشد . هدف از این مقاله مروری،بررسی به حداقل رساندن پیامدهای ناشی از آلاینده های تولیدی در بخشهای مختلف کارخانه سیمان است که شامل آلاینده-های هوا، گردوغبار، آلاینده های صوتی و پساب می باشد. گردوغبار حاصل از آلاینده ها می تواند اثرات منفی بالقوهای بر جوامعگیاهی بگذارد، ذرات گردوغبار سیمان اغلب قطری کمتر از 10 میکرون دارند و با توجه به این که قطر متوسط روزنه هایگیاهی 30 میکرون است، غبار تولیدی به عنوان یک مشکل بزرگ زیست محیطی مطرح است. در این پژوهش مروری، علاوه بربررسی نحوه تولید غبار و محل های آن در صنعت سیمان، به مطالعه وضعیت و میزان غبار در آن پرداخته شده است. بعلاوه، بااستفاده از اطلاعات بدست آمده، به بررسی راهکارهایی در زمینه کاهش و ممانعت از آسیب های زیست محیطی غبار پرداختهشده است. آلودگى صدا در صنعت سیمان از دیرباز مطرح و کارکنان بخش تولید و نگهدارى این کارخانهها در معرض فشارها وعوارض ناشى از آن قرار داشتهاند که در درازمدت منجر به صدمات جسمى و روانى بر آنان گردیده، بطوریکه افت شنوایى ناشىاز کار بطور متعدد در برخى از واحدهاى تولید سیمان مشاهده و گزارش شده است. لذا سعی شده است که راهکارهای کنترلو کاهش آلاینده های صدا نیز بررسی گردد.